Τοποθέτηση και ρύθμιση σε σούστες θυρών

Ανησυχείτε για την ασφάλειά σας καθώς δεν κλείνει εντελώς η θύρα της πολυκατοικίας; Τότε η αντικατάσταση ή η εκ νέου τοποθέτηση και ρύθμιση στις σούστες των θυρών είναι η επόμενη κίνηση, καθώς δε λειτουργεί πλέον σωστά ο μηχανισμός επαναφοράς της πόρτας. Οι σούστες επαναφοράς θυρών αποτελούν μηχανισμούς οι οποίοι τοποθετούνται στις πόρτες με σκοπό αυτές να κλείνουν αυτόματα μετά το άνοιγμα. Η επιλογή της κατάλληλης σούστας εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, όπως το είδος της πόρτας (ξύλινη, αλουμινίου, θωρακισμένη) και το μέγεθός της. Παράλληλα, παράγοντες όπως η συχνότητα χρήσης της θύρας και οι εξωτερικές θερμοκρασίες επηρεάζουν τη λειτουργία των μηχανισμών των θυρών. Έτσι, ιδανική επιλογή αποτελεί μια σούστα με ρυθμιζόμενη δύναμη κλεισίματος, όπου η ρύθμιση του μεγέθους της πραγματοποιείται κατά την εγκατάστασή της.

Εάν ο μηχανισμός επαναφοράς της θύρας έχει χαλάσει, με αποτέλεσμα η πόρτα εισόδου να μένει ανοιχτή ή να χτυπάει με δύναμη, θα χρειαστεί είτε να αντικατασταθεί ή θα πρέπει να γίνει ρύθμιση σούστας επαναφοράς εξαιτίας της αλλαγής του καιρού. Η ρύθμιση πραγματοποιείται με τον έλεγχο αν είναι σφιγμένες οι βίδες των βάσεων και το σφίξιμο ή τη χαλάρωση αυτών. Εάν το πρόβλημα δε λύνεται ή σε περίπτωση που η σούστα έχει χάσει λάδια, τα οποία τρέχουν κάτω, μόνη λύση είναι η αντικατάσταση σούστας θυρός. Έτσι, μπορεί να γίνει τοποθέτηση, αλλαγή ή ρύθμιση σε σούστες θυρών, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.